מוגן: תחזית שיווק שבוע 12 שנת 2022

  שבוע 11 שבוע 12 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 1,050 1,200 850 1,200 9,980 13,100 אפרסמון 480 500 120 500 4,870 5,690 בננות 3,600 3,200 3,900 3,100 49,400 40,400 קיווי 170 260 220 260 2,560 2,830 תפוח 1,500 1,500 1,900 1,550 16,950 16,800 סה"כ 6,800 6,660 6,990 6,610 83,760 78,820 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 11 שווקו 100 טון, בשבוע 12 לא צפוי שיווק של בננות לעזה, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 11 שנת 2022

  שבוע 10 שבוע 11 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 1,050 1,000 900 1,000 9,130 11,900 אפרסמון 480 550 300 540 4,750 5,190 בננות 3,600 3,400 3,900 3,200 45,500 37,200 קיווי 170 240 200 250 2,340 2,570 תפוח 1,500 1,500 1,450 1,500 15,050 15,300 סה"כ 6,800 6,690 6,750 6,490 76,770 72,160 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 10 שווקו 400 טון, בשבוע 11 צפוי שיווק של 100 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 10 שנת 2022

  שבוע 9 שבוע 10 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 1,100 1,200 800 1,050 8,230 10,900 אפרסמון 500 500 360 480 4,450 4,640 בננות 3,400 3,600 4,300 3,600 41,600 33,800 קיווי 200 180 180 170 2,140 2,330 תפוח 1,550 1,650 1,650 1,500 13,600 13,800 סה"כ 6,750 7,130 7,290 6,800 70,020 65,470 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 9 שווקו 200 טון, בשבוע 10 צפוי שיווק של 300 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 9 שנת 2022

  שבוע 8 שבוע 9 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 1,300 1,200 880 1,100 7,430 9,700 אפרסמון 560 500 420 500 4,090 4,140 בננות 3,500 3,500 4,500 3,400 37,300 30,200 קיווי 240 200 200 200 1,960 2,150 תפוח 1,650 1,500 1,550 1,550 11,950 12,150 סה"כ 7,250 6,900 7,550 6,750 62,730 58,340 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 8 שווקו 200 טון, בשבוע 9 צפוי שיווק של 200 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 8 שנת 2022

  שבוע 7 שבוע 8 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 1,350 1,350 950 1,300 6,550 8,500 אפרסמון 550 550 520 560 3,670 3,640 בננות 3,700 3,600 4,700 3,500 32,800 26,700 קיווי 230 240 220 240 1,760 1,950 תפוח 1,550 1,650 1,650 1,650 10,400 10,650 סה"כ 7,380 7,390 8,240 7,250 55,180 51,440 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 7 שווקו 300 טון, בשבוע 8 צפוי שיווק של 200 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 7 שנת 2022

  שבוע 6 שבוע 7 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 1,250 1,400 900 1,350 5,600 7,150 אפרסמון 460 560 500 550 3,150 3,090 בננות 4,100 3,600 4,600 3,700 27,900 23,000 קיווי 270 290 240 230 1,540 1,710 תפוח 1,500 1,500 1,650 1,550 8,750 9,000 סה"כ 7,580 7,350 7,890 7,380 46,940 43,950 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 6 שווקו 500 טון, בשבוע 7 צפוי שיווק של 300 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...