מוגן: תחזית שיווק שבועית שבוע 9 שנת 2020

  שבוע 8 שבוע 9 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2019 סה"כ עד כה שנת 2020 אבוקדו 800 950 1,050 920 7,720 7,250 אפרסמון 320 380 250 380 2,810 3,520 בננות 4,600 4,600 3,300 4,500 27,500 31,350 קיווי 160 160 100 160 990 1,540 תפוח 1,500 1,600 1,450 1,750 12,650 11,400 סה"כ 7,380 7,690 6,150 7,710 51,670 55,070 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות באשכול. *שיווק של בננות לעזה בשבוע 8 לא שווק, בשבוע 9 צפוי שיווק של  כ 300 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמות המצוינת...

מוגן: תחזית שיווק שבועית שבוע 7 שנת 2020

  שבוע 6 שבוע 7 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2019 סה"כ עד כה שנת 2020 אבוקדו 930 1,000 950 1,000 5,750 5,400 אפרסמון 380 380 370 380 2,290 2,840 בננות 3,850 4,100 3,300 4,300 20,900 22,150 קיווי 150 170 120 170 772 1,180 תפוח 1,400 1,350 1,550 1,350 9,700 8,350 סה"כ 6,710 7,000 6,290 7,200 39,410 39,930 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות באשכול. *שיווק של בננות לעזה בשבוע 6 כ 300 טון, בשבוע 7 צפוי שיווק של  כ 400 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמות המצוינת...

מוגן: תחזית שיווק שבועית שבוע 8 שנת 2020

  שבוע 7 שבוע 8 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2019 סה"כ עד כה שנת 2020 אבוקדו 1,000 900 920 800 6,670 6,300 אפרסמון 380 300 270 320 2,560 3,140 בננות 4,300 4,600 3,300 4,600 24,200 26,750 קיווי 170 200 120 160 890 1,380 תפוח 1,350 1,450 1,500 1,500 11,200 9,800 סה"כ 7,200 7,450 6,110 7,380 45,520 47,380 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות...

מוגן: תחזית שיווק שבועית שבוע 6 שנת 2020

  שבוע 5 שבוע 6 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2019 סה"כ עד כה שנת 2020 אבוקדו 900 900 850 930 4,800 4,400 אפרסמון 450 410 340 380 1,920 2,460 בננות 3,300 3,650 3,400 3,850 17,600 18,050 קיווי 190 170 150 150 650 1,010 תפוח 1,450 1,400 1,550 1,400 8,150 7,000 סה"כ 6,290 6,530 6,290 6,710 33,120 32,920 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות באשכול. *שיווק של בננות לעזה בשבוע 5 כ 150 טון, בשבוע 6 צפוי שיווק של  כ 150 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמות המצוינת...

מוגן: תחזית שיווק שבועית שבוע 5 שנת 2020

  שבוע 4 שבוע 5 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2019 סה"כ עד כה שנת 2020 אבוקדו 820 1,100 750 900 3,950 3,500 אפרסמון 540 500 400 450 1,580 2,050 בננות 3,400 3,400 3,400 3,300 14,200 14,400 קיווי 200 230 120 190 500 840 תפוח 1,500 1,400 1,750 1,450 6,600 5,600 סה"כ 6,460 6,630 6,420 6,290 26,830 26,390 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות באשכול. *שיווק של בננות לעזה בשבוע 4 כ 300 טון, בשבוע 5 צפוי שיווק של  כ 300 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמות המצוינת...

מוגן: תחזית שיווק שבועית שבוע 4 שנת 2020

  שבוע 3 שבוע 4 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2019 סה"כ עד כה שנת 2020 אבוקדו 900 800 850 820 3,200 2,400 אפרסמון 550 540 430 540 1,180 1,550 בננות 3,400 3,400 3,400 3,400 10,800 11,000 קיווי 250 220 110 200 380 610 תפוח 1,500 1,500 1,700 1,500 4,850 4,200 סה"כ 6,600 6,460 6,690 6,460 20,410 19,770 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות באשכול. *שיווק של בננות לעזה בשבוע 3 כ 300 טון, בשבוע 4 צפוי שיווק של  כ 300 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמות המצוינת...