מוגן: תחזית שיווק שבוע 36 שנת 2022

  שבוע 35 שבוע 36 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 350 450 700 500 21,390 41,460 בננות** 1,300 1,400 2,600 1,700 115,100 92,100 מנגו 1,400 1,400 1,600 1,350 14,310 12,370 ענבים 2,000 2,000 1,600 1,900 21,820 23,010 תפוח 1,200 1,150 1,600 1,100 46,190 45,300 סה"כ 6,250 6,400 8,500 6,550 218,810 214,240   לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 35 שווק 100 טון, בשבוע 36 ישווקו 100 טון לעזה, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 35 שנת 2022

  שבוע 34 שבוע 35 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 220 220 480 350 20,690 41,010 בננות** 1,300 1,300 2,700 1,300 112,500 90,700 מנגו 1,500 1,500 1,600 1,400 12,510 10,970 ענבים 2,100 2,100 1,600 2,000 20,020 21,010 תפוח 1,200 1,200 1,150 1,200 44,590 44,150 סה"כ 6,320 6,320 7,530 6,250 210,310 207,840 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 34 שווק 200 טון, בשבוע 35 ישווקו 100 טון לעזה, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 33 שנת 2022

  שבוע 32 שבוע 33 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 100 60 190 50 19,810 40,720 בננות** 1,600 1,400 2,100 1,400 107,500 88,000 מנגו 1,400 1,400 1,500 1,500 9,310 7,970 ענבים 1,700 1,700 1,600 1,600 16,720 16,910 תפוח 850 850 960 1,000 42,440 41,850 סה"כ 5,650 5,410 6,350 5,550 195,780 195,450   לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 32 שווק 200 טון, בשבוע 33 ישווקו200 טון לעזה, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 32 שנת 2022

  שבוע 31 שבוע 32 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 220 150 60 100 19,620 40,660 בננות** 1,500 1,500 1,800 1,600 105,400 86,600 מנגו 1,200 1,200 1,500 1,400 7,810 6,570 ענבים 1,700 1,800 1,600 1,700 15,120 15,210 תפוח 950 800 750 850 41,480 41,000 סה"כ 5,570 5,450 5,930 5,650 189,430 190,040 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 31 לא שווק, בשבוע 32 אין צפי שיווק לעזה, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 31 שנת 2022

  שבוע 30 שבוע 31 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 680 380 30 220 19,560 40,510 בננות** 1,200 1,200 1,800 1,500 103,400 85,100 דובדבן 60 40 90 0 1,460 2,840 מנגו 1,000 1,200 1,600 1,200 6,310 5,370 ענבים 1,600 1,700 1,700 1,700 13,520 13,410 תפוח 600 900 780 950 40,730 40,200 סה"כ 5,140 5,420 6,000 5,570 184,980 187,430   לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 30 שווקו 100 טון ובשבוע 31 צפוי שיווק של 100 טון לעזה, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 30 שנת 2022

  שבוע 29 שבוע 30 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2021 סה"כ עד כה שנת 2022 אבוקדו 680 500 50 350 19,530 40,130 בננות** 1,200 1,200 1,500 1,200 101,600 83,900 דובדבן 60 200 120 50 1,370 2,800 מנגו 1,000 1,000 1,300 1,100 4,710 4,170 ענבים 1,600 1,400 1,750 1,500 11,820 11,710 תפוח 600 850 750 750 39,950 39,300 סה"כ 5,140 5,150 5,470 4,950 178,980 182,010 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. **שיווק של בננות לעזה: בשבוע 29 שווקו 200 טון ובשבוע 30 צפוי שיווק של 100 טון לעזה, הכמויות הינן בנוסף לכמויות...