מוגן: תחזית שיווק שבוע 22 שנת 2021

  שבוע 21 שבוע 22 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2020 סה"כ עד כה שנת 2021 אבוקדו 750 600 630 550 18,230 17,170 בננות 3,400 3,100 3,600 2,900 76,700 84,500 דובדבן 70 100 130 120 280 150 ענבים 350 450 420 340 1,660 2,370 קיווי 20 20 170 10 3,700 3,890 תפוח 1,000 1,350 1,400 1,300 30,900 31,930 סה"כ 5,570 5,620 6,350 5,220 131,470 140,010 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 21 שווק 300 טון לעזה, בשבוע 22 צפוי שיווק של 300 טון. הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 21 שנת 2021

  שבוע 20 שבוע 21 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2020 סה"כ עד כה שנת 2021 אבוקדו 760 750 670 750 17,600 16,570 בננות 3,600 3,600 3,500 3,400 73,100 81,400 דובדבן 50 50 100 70 150 50 ענבים 600 450 320 350 1,240 1,920 קיווי 120 50 140 20 3,530 3,870 תפוח 1,400 1,100 1,400 1,000 29,500 30,580 סה"כ 6,530 6,000 6,130 5,570 124,970 134,390 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: לא שווקו בננות לעזה .הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 20 שנת 2021

  שבוע 19 שבוע 20 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2020 סה"כ עד כה שנת 2021 אבוקדו 780 820 690 760 16,930 15,820 בננות 3,200 3,600 3,600 3,600 69,600 77,800 ענבים 400 580 360 600 920 1,470 קיווי 150 120 140 120 3,390 3,820 תפוח 1,600 1,500 1,350 1,400 28,100 29,480 סה"כ 6,130 6,620 6,140 6,480 118,940 128,390 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: לא שווקו בננות לעזה .הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 19 שנת 2021

  שבוע 16 שבוע 17 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2020 סה"כ עד כה שנת 2021 אבוקדו 700 850 700 780 16,240 15,000 בננות 3,200 3,200 3,700 3,200 66,000 74,200 ענבים 400 320 240 400 560 890 קיווי 150 150 150 150 3,250 3,700 תפוח 1,500 1,700 1,100 1,600 26,750 27,980 סה"כ 5,950 6,220 5,890 6,130 112,800 121,770 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 18 שווק 500 טון ובשבוע 19 צפי לשיווק 500 טון .הכמויות הינן בנוסף לכמויות...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 13 שנת 2021

 שבוע 12שבוע 13נתונים מצרפייםפריתחזית של שבוע שעברשווק בשבוע שעבר  שווק בשנה שעברה  תחזית לשבוע הבא  סה"כ עד כה שנת 2020סה"כ עד כה שנת 2021אבוקדו8008501,20078011,50010,830אפרסמון8080450205,3504,950בננות3,9003,8003,3003,80045,05053,200קיווי2002201701802,2102,780תפוח1,7001,8801,8501,50018,00018,830סה"כ6,6806,8306,9706,28082,11090,590 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 12 לא שווק פרי...