מוגן: תחזית שיווק שבוע 53 שנת 2020

  שבוע 52 שבוע 53 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2019 סה"כ עד כה שנת 2020 אבוקדו 750 820 1,100 780 34,640 36,710 אפרסמון 590 650 500 650 8,030 12,010 בננות 4,700 4,700 3,900 4,700 133,250 164,300 ענבים 90 110 10 40 30,930 32,860 קיווי 240 260 170 280 4,425 6,920 תפוח 1,350 1,400 1,350 1,400 76,100 71,950 סה"כ 7,720 7,940 7,040 7,850 287,385 324,750 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 52 שווק 400 טון לעזה ובשבוע 53 מתוכנן שיווק של 400...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 52 שנת 2020

  שבוע 51 שבוע 52 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2019 סה"כ עד כה שנת 2020 אבוקדו 760 760 900 750 33,540 35,890 אפרסמון 540 600 450 590 7,530 11,360 בננות 4,600 4,800 4,100 4,700 129,350 159,600 ענבים 140 100 40 90 30,920 32,750 קיווי 220 240 150 240 4,255 6,660 תפוח 1,650 1,350 1,450 1,350 74,750 70,550 סה"כ 7,910 7,850 7,090 7,720 280,345 316,810   לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 51 שווק 600 טון לעזה ובשבוע 52 מתוכנן שיווק של 400...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 51 שנת 2020

  שבוע 50 שבוע 51 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2019 סה"כ עד כה שנת 2020 אבוקדו 950 850 850 760 32,640 35,130 אפרסמון 540 540 550 540 7,080 10,760 בננות 5,000 5,000 4,200 4,600 125,250 154,800 ענבים 220 180 90 140 30,880 32,650 קיווי 200 210 190 220 4,105 6,420 תפוח 1,500 1,600 1,450 1,650 73,300 69,200 סה"כ 8,410 8,380 7,330 7,910 273,255 308,960 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 50 שווק 800 טון לעזה ובשבוע 51 מתוכנן שיווק של 800...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 50 שנת 2020

  שבוע 49 שבוע 50 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2019 סה"כ עד כה שנת 2020 אבוקדו 1,000 1,050 1,150 950 31,790 34,280 אפרסמון 550 540 600 540 6,530 10,220 בננות 5,000 5,000 4,200 5,000 121,050 149,800 ענבים 280 250 150 220 30,790 32,470 קיווי 190 210 200 200 3,915 6,210 תפוח 1,450 1,600 1,300 1,500 71,850 67,600 סה"כ 8,470 8,650 7,600 8,410 265,925 300,580 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 49 שווק 800 טון לעזה ובשבוע 50 מתוכנן שיווק של 800...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 49 שנת 2020

  שבוע 48 שבוע 49 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2019 סה"כ עד כה שנת 2020 אבוקדו 950 1,050 1,000 1,000 30,640 33,230 אפרסמון 500 550 500 550 5,930 9,680 בננות 4,800 5,000 4,000 5,000 116,850 144,800 מנגו 0 0 100 0 13,650 12,640 ענבים 460 440 290 280 30,640 32,220 קיווי 200 220 150 190 3,715 6,000 תפוח 1,650 1,450 1,550 1,450 70,550 66,000 סה"כ 8,560 8,710 7,590 8,470 271,975 304,570 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 48 שווק 800 טון לעזה ובשבוע 49 מתוכנן שיווק של 800...