מוגן: תחזית שיווק שבוע 11 שנת 2021

  שבוע 10 שבוע 11 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2020 סה"כ עד כה שנת 2021 אבוקדו 790 900 900 850 9,250 9,130 אפרסמון 200 300 450 100 4,450 4,750 בננות 4,300 3,900 3,200 4,100 38,550 45,500 קיווי 180 200 150 200 1,880 2,350 תפוח 1,650 1,450 1,550 1,500 14,500 15,050 סה"כ 7,120 7,290 6,750 6,750 68,630 76,770 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 10 שווק 300 טון לעזה ובשבוע 11 מתוכנן שיווק של 300...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 10

  שבוע 9 שבוע 10 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2020 סה"כ עד כה שנת 2021 אבוקדו 850 800 1,100 790 8,350 8,230 אפרסמון 360 360 480 200 4,000 4,450 בננות 4,500 4,300 3,000 4,300 35,350 41,600 קיווי 200 180 190 180 1,730 2,140 תפוח 1,600 1,650 1,550 1,650 12,950 13,600 סה"כ 7,510 7,290 6,320 7,120 62,380 70,020 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 9 שווק 400 טון לעזה ובשבוע 10 מתוכנן שיווק של 400...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 9 שנת 2021

  שבוע 8 שבוע 9 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2020 סה"כ עד כה שנת 2021 אבוקדו 900 880 950 850 7,250 7,430 אפרסמון 520 420 380 360 3,520 4,090 בננות 4,900 4,500 5,600 4,500 32,350 37,300 קיווי 220 200 160 200 1,540 1,960 תפוח 1,650 1,550 1,600 1,600 11,400 11,950 סה"כ 8,190 7,550 8,690 7,510 56,060 62,730 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 8 שווק 300 טון לעזה ובשבוע 9 מתוכנן שיווק של 400...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 8 שנת 2021

תחזית שיווק שבועית (בטונות) לשבוע של 21/2/2021-27/2/2021 שבוע 8 שנת 2021           שבוע 7 שבוע 8 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2020 סה"כ עד כה שנת 2021 אבוקדו 850 950 900 900 6,300 6,550 אפרסמון 500 520 300 520 3,140 3,670 בננות 4,900 4,900 4,600 4,900 26,750 32,800 קיווי 200 220 200 220 1,380 1,760 תפוח 1,600 1,650 1,450 1,650 9,800 10,400 סה"כ 8,050 8,240 7,450 8,190 47,370 55,180 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 7 שווק 600 טון לעזה ובשבוע 8 מתוכנן שיווק של 500...

מוגן: תחזית שיווק שבוע 7 שנת 2021

  שבוע 6 שבוע 7 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2020 סה"כ עד כה שנת 2021 אבוקדו 900 900 1,000 850 5,400 5,600 אפרסמון 480 500 380 500 2,840 3,150 בננות 4,600 4,600 4,100 4,900 22,150 27,900 קיווי 250 240 170 200 1,180 1,540 תפוח 1,550 1,650 1,350 1,600 8,350 8,750 סה"כ 7,780 7,890 7,000 8,050 39,920 46,940 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות ירוקות באשכול. כמות הבננות הצהובות המשווקות הינה כ 15%-40% פחות תלוי עונה. *שיווק של בננות לעזה: בשבוע 6 שווק 400 טון לעזה ובשבוע 7 מתוכנן שיווק של 400...