מוגן: תחזית שיווק שבועית שבוע 26 שנת 2019

תחזית שיווק שבועית (בטונות) לשבוע של 23/6/19-29/6/19 שבוע 26, שנת 2019           שבוע 25 שבוע 26 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2018 סה"כ עד כה שנת 2019 אבוקדו 450 450 400 420 14,900 20,110 בננות 1,600 1,600 1,300 1,400 74,100 68,500 דובדבן 320 300 220 320 1,170 1,140 ענבים 700 820 1,050 850 6,945 4,400 קיווי 0 50 110 0 4,120 2,955 תפוח 1,600 1,600 1,350 1,550 40,420 41,150 סה"כ 4,670 4,820 4,430 4,540 141,665 138,655 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. *שיווק של בננות לעזה בשבוע 25 כ 200 טון, בשבוע 26 צפוי שיווק של  כ 100 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמות המצוינת בטבלה. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות...

מוגן: תחזית שיווק שבועית שבוע 25 שנת 2019

תחזית שיווק שבועית (בטונות) לשבוע של 16/6/19-22/6/19 שבוע 25, שנת 2019           שבוע 24 שבוע 25 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2018 סה"כ עד כה שנת 2019 אבוקדו 600 500 450 450 14,500 19,660 בננות 2,300 2,300 1,500 1,600 72,800 66,900 דובדבן 240 280 160 320 950 840 ענבים 600 640 1,300 700 5,895 3,580 קיווי 120 60 140 0 4,010 2,905 תפוח 1,700 1,550 1,350 1,600 39,070 39,950 סה"כ 5,560 5,330 4,900 4,670 137,225 133,835 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. *שיווק של בננות לעזה בשבוע 24 כ 300 טון, בשבוע 25 צפוי שיווק של  כ 200 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמות המצוינת בטבלה. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות...

מוגן: תחזית שיווק שבועית שבוע 24 שנת 2019

תחזית שיווק שבועית (בטונות) לשבוע של 9/6/19-15/6/19 שבוע 24, שנת 2019           שבוע 23 שבוע 24 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2018 סה"כ עד כה שנת 2019 אבוקדו 520 580 550 600 14,050 19,160 בננות 2,100 2,400 2,200 2,300 71,300 64,600 דובדבן 140 250 170 240 790 560 ענבים 400 600 1,000 600 4,595 2,940 קיווי 100 120 80 120 3,870 2,845 תפוח 1,700 1,600 1,500 1,700 37,720 40,100 סה"כ 4,960 5,550 5,510 5,560 132,325 131,565 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. *שיווק של בננות לעזה בשבוע 23 כ 400 טון, בשבוע 24 צפוי שיווק של  כ 300 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמות המצוינת בטבלה. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות...

מוגן: תחזית שיווק שבועית שבוע 23 שנת 2019

תחזית שיווק שבועית (בטונות) לשבוע של 2/6/19-8/6/19 שבוע 23, שנת 2019           שבוע 22 שבוע 23 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2018 סה"כ עד כה שנת 2019 אבוקדו 650 680 600 520 13,500 18,580 בננות 2,000 2,200 2,900 2,100 69,100 62,200 דובדבן 100 140 160 140 620 310 ענבים 450 400 650 400 3,595 2,340 קיווי 100 100 100 100 3,790 2,725 תפוח 1,650 1,750 1,600 1,700 36,220 36,800 סה"כ 4,950 5,270 6,010 4,960 126,825 126,015 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. *שיווק של בננות לעזה בשבוע 22 כ 300 טון, בשבוע 23 צפוי שיווק של  כ 300 טון, הכמויות הינן בנוסף לכמות המצוינת בטבלה. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות...

מוגן: תחזית שיווק שבועית שבוע 21 שנת 2019

תחזית שיווק שבועית (בטונות) לשבוע של 19/5/19-25/5/19 שבוע 21, שנת 2019           שבוע 20 שבוע 21 נתונים מצרפיים פרי תחזית של שבוע שעבר שווק בשבוע שעבר   שווק בשנה שעברה   תחזית לשבוע הבא   סה"כ עד כה שנת 2018 סה"כ עד כה שנת 2019 אבוקדו 700 700 650 700 12,260 17,150 בננות 2,200 2,200 3,100 2,200 63,100 58,000 דובדבן 50 50 140 65 330 70 ענבים 300 300 480 380 2,395 1,490 קיווי 100 100 160 100 3,580 2,525 תפוח 1,700 1,700 1,800 1,800 32,920 33,400 סה"כ 5,050 5,050 6,330 4,245 114,585 112,635 לתשומת ליבכם: כל הנתונים מוערכים בלבד – מטרתם לסמן את כיווני השוק לייעול ההחלטות השיווקיות. הנתונים אינם כוללים נתוני שיווק לעזה. הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא פרי. כמויות הבננות המדווחות מתייחסות לבננות...