הגדרה של יזם במילון ספיר – "יזם עוסק בתכנון ומבצע מהלכים, רותם את הסביבה העסקית, העובדים, הספקים והלקוחות בדרך להצלחה" וזו כמעט התמצית של להיות פרואקטיבי- לקחת יוזמה ואחריות על חיינו לפעול כתוצאה מההחלטות שלנו ולא כתגובה לנסיבות ולתנאים.

משמעותה של פרואקטיביות נרחבת יותר מאשר לקיחת יוזמה. משמעותה שאנו אחראים לחיינו. התנהגותנו היא התוצאה של החלטתנו להתנהג כך ,ולכן בידנו היוזמה והאחריות לגרום לדברים שיתרחשו ואנו לא רק מגיבים להתרחשויות סביבנו.

למה פרואקטיביות?

אם אתה שומע את עצמך משתמש הרבה בביטויים כאלה:
אני חייב
זה לא תלוי בי
זה בגללם
אני לא יכול

נשמע שאיבדת שליטה על ההתנהלות והעשייה, ואתה רק מגיב ולא תמיד באופן שרצית להגיב. זה הזמן להחזיר לעצמך את השליטה בחייך ולבחור בגישה פרואקטיבית.

כדאי לאמץ את היכולת לבחור את התגובות שלך לגירויים השונים שמספקים החיים בכלל והחיים העסקיים בפרט. היכולת מושפעת מכך שבין קבלת הגירוי (לקוח מתלונן ומאשים) לתגובה המותנת והלא יעילה בד"כ (התקפה, כעס..) תוכל לעצור לשנייה ולחשוב מה התגובה היעילה מצידי (להקשיב ללקוח, ללמוד מתלונתו) ולהחליט לנהוג כך.

ההחלטה לא להגיב באופן אוטומטי כפי שנהגתי עד כה אלה לעצור לשנייה ולבחור את התגובה הנכונה,או היעילה למצב מהווה את לקיחת האחריות והשליטה על התגובה.

כיזם או בעל עסק עליך להתמודד עם קשיים רבים מבית (יכולות שיווקיות, יכולות כלכליות, יכולת ניהולית..) ומחוץ (תנאי שוק משתנים, תחרות, לקוחות עם צרכים ייחודיים…) גישה פרו אקטיבית תאפשר לך להיות במיקוד ובשליטה על התנהלותך העסקית ולכן תאפשר לך להגיע לתוצאות טובות יותר.

יש לכולנו את היכולת לבחור את התגובה המתאימה למצב וכן ליזום את הפעילות שתקדם אותנו להשגת המטרות.
כדאי להתחיל את מהלך השינוי ע"י שימוש בביטויים כגון:
אני מעדיף
זו החלטה שלי
אני בוחר
אני לוקח אחריות

עצם השימוש בטרמינולוגיה שונה בשפה יש לו כוח לייצר אווירה שונה ומהווה התחלה של פעילות וחשיבה פרואקטיבית.

בהמשך תוכל ליישם בצעדים קטנים: למשל לקיחת אחריות כלפי עצמך המתבטאת בעמידה בהתחייבויות. לדוגמא אם החלטת להתמקד בשיווק העסק התחל כבר היום בבניית התכנית השיווקית- החלט מי הוא קהל היעד שלך ואיך אתה רוצה להגיע אליו, מה המסר השיווקי הנכון לקהל הזה ובאילו אמצעים אתה מעביר אליו את המסר.
לאחר הבניה החל בביצוע כאשר אתה מחליט על לוח זמנים לביצוע של כל המטלות הנגזרות מהתכנית.
כאשר אתה עסוק בעשייה ולא בנסיבות המונעות ממך לעשות תוכל להתקדם ולהגיע לתוצאות משמעותיות ע"י התנהלות פרואקטיבית.