שאלון ליזם

שאלות ראשוניות למיקוד חשיבה יזמית
לפעמים מומלץ לעצור ולבדוק באופן מקצועי מה נדרש לעשות כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה.
את
ה מוזמן לשלוח אלינו טופס מלא ולקבל משוב והכוונה מקצועית.